Služby

• odborné konzultace
• vypracování znaleckých posudků – zjišťování pravosti podpisů
• identifikace pisatele písma
• určení počtu autorů sporných textů
• školení a poradenství

více »

O mně

Mgr. Lenka Plzáková, soudní znalkyně v oboru písmoznalectví se specializací na ruční písmo, absolventka pedagogické fakulty UJEP, držitelka osvědčení Kriminalistického ústavu Praha – PČR o způsobilosti k vykonávání znalecké činnosti v oboru kriminalistika, odvětví kriminalistické expertízy ručního písma, členka Komory znalců ČR a předsedkyně poradního sboru min. sprav. pro písmoznalce.

více »

Kontakt

Mgr. Lenka Plzáková
• Chlumecká 320
• 403 39 Chlumec
Mobil: +420 602 861 560
E-mail: Plzakova.Lenka@seznam.cz
E-mail 2: info@pismoznalec.eu

soudní znalec v oboru písmoznalectví | specializace na ruční písmo