O mně

Mgr. Lenka Plzáková

Profesní znalosti v oboru písmoznalectví jsem získala na Kriminalistickém ústavu v Praze, kde jsem složila závěrečné zkoušky a obdržela Osvědčení vydané ředitelem KÚP o způsobilosti k vykonávání znalecké činnosti v oboru kriminalistika, odvětví kriminalistické expertizy ručního písma.
Praxi jsem následně vykonávala na Odboru kriminalistických technik a expertíz PČR v Ústí nad Labem. KÚP a OKTE jsou jediná specializovaná pracoviště, která poskytují komplexní výuku a praxi v oblasti zkoumání ručního písma. Na OKTE jsem v průběhu deseti let zpracovávala odborná vyjádření a znalecké posudky v oboru písmoznalectví pro potřeby PČR.
Takto získanou kvalifikaci jsem v roce 1998 obhájila ve zkoušce před Poradním sborem ministra spravedlnosti pro otázky písmoznalectví. Po splnění všech zákonných podmínek jsem byla předsedou Krajského soudu v Ústí nad Labem podle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících jmenována znalcem v oboru písmoznalectví, specializace ruční písmo a následně jsem byla zapsána do seznamu znalců vedeného Ministerstvem spravedlnosti České republiky.

Profesní mezníky:

 • 2017: členka redakční rady časopisu Písmoznalectví
 • 2016: jmenování předsedkyní poradního sboru Ministra spravedlnosti pro písmoznalectví
 • 2013: založení Společnosti pro písmoznalce
 • 2011: jmenování členem Poradního sboru ministra spravedlnosti pro znalecké otázky
 • 2006: člen Komory znalců ČR
 • 2005: soukromá znalecká praxe
 • 1998: jmenování znalcem a zápis do Seznamu znalců České republiky
 • 1998: závěrečná zkouška před Poradním sborem ministra spravedlnosti pro znalecké otázky
 • 1996: Osvědčení vydané ředitelem Kriminalistického ústavu Praha – PČR o způsobilosti k vykonávání znalecké činnosti v oboru kriminalistika, odvětví kriminalistické expertizy ručního písma
 • 1995: Střední policejní škola v Brně
 • 1995: Kurz kriminalistických expertů PČR
 • 1988: Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem