Služby

Jaké služby lze poskytnout:

 1. konzultace – odborná konzultace o možnosti konkrétního zkoumání, co vše je třeba mít k dispozici, apod.
 2. vypracování znaleckých posudků – zjišťování pravosti podpisů
  • identifikace pisatele písma
  • určení kolik osob psalo sporný text
 3. školení

Co je třeba ke znaleckému zkoumání předložit:

 1. sporný materiál (rozporovaný text či podpis na listině) pokud je to možné, tak předložit originál sporného materiálu, protože zkoumání kopie má svá specifická úskalí a často nelze stanovit závěr vůbec (materiál je nezpracovatelný).
 2. srovnávací materiál – tj. nesporně pravé podpisy či písmo dané osoby,
  • prokazatelně znát pisatele srovnávacího materiálu
  • předkládat časově adekvátní materiál, což
   znamená dodržet časovou vazbu, tj. dobu vzniku
   rozporovaného materiálu,
  • předkládat shodný druh písma a podpisů jako je na
   rozporovaném materiálu
  • dostatečné množství srovnávacího materiálu – vyšší
   šance stanovení přesnějšího závěru je po předložení
   většího množství srovnávacího materiálu (5 až 10).